Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

forallthat

June 27 2015

forallthat
3331 e271
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viatedibea tedibea
Sponsored post
feedback2020-admin
forallthat
2291 603e
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaSkydelan Skydelan

June 25 2015

forallthat
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.
— Jan Paweł II
Reposted frominpassing inpassing

June 24 2015

forallthat
Może i nie potrafię powiedzieć za co dokładnie Cię lubię - ale innych nie lubię za to, że nie są Tobą.
— sierpień 2013
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viatedibea tedibea
forallthat
forallthat
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaSkydelan Skydelan
forallthat
W Twoich oczach widzę to zrozumienie
Inni mają tylko puste spojrzenie.
— sokół
forallthat
2564 4476 500
Reposted frommisza misza viaSkydelan Skydelan
forallthat
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSkydelan Skydelan
forallthat
Brak rozmowy jeszcze nigdy nie doprowadził do mądrej zgody.

— andrzejtucholski.pl / "Gdy w związku przestaje grzmieć""
Reposted frompensieve pensieve viaSkydelan Skydelan
forallthat
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
forallthat
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
forallthat
7575 c9b6
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries vianiiks niiks
forallthat

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

— lub mniej...
Reposted fromcarre carre viaSkydelan Skydelan
forallthat
Czasami już tak jest, że nawet jeśli kogoś za bardzo nie znamy, może nam mącić w głowie. Wtedy nie liczy się ilość informacji na temat tej osoby, a to ile motyli w brzuchu po sobie zostawia.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
forallthat
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
forallthat
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viaSkydelan Skydelan
forallthat
To niesamowite, że czasami wystarczy wyrzucić z życia tylko jedną osobę, spalić tylko jeden most, skreślić tylko jedno nazwisko, żeby nagle wszystko zaczęło się jakoś układać.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...